Periciales

Estudio de escritos. Peritación caligráfica:

Investigación de anónimos.

Falsificación de firmas.

Documentos dudosos.

Alteración de contratos.

Testamentos fraudulentos.

Documentos bancarios falsos.

Escritos mecanografiados.